Klasa 5

 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzicie!

W związku ze szczególną sytuację związaną z epidemią korona wirusa zakończenie  roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w mniej uroczysty sposób.

Zostanie ono ograniczone do klasowych spotkań z wychowawcą,

 z zachowaniem reżimu sanitarnego, tzn. obowiązuje dezynfekcja rąk i maseczki.

W dniu 26 czerwca 2020 r. zapraszamy wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I - VII  po odbiór dyplomów lub świadectw.

Spotkania klasowe z wychowawcą odbędą się według poniższego harmonogramu:

 

oddział/kl

wychowawca

wejście

miejsce spotk.

godzina spotk.

oddział „0

p. Kapusta Aleksandra

wejście główne

sala przedszkolna

od   9.00- do   9.45

klasa I

p. Bartczak Agnieszka

wejście boczne

sala gimnastyczna

od   9.00- do   9.45

Klasa II

p. Macioszek Anna

wejście główne

sala przedszkolna

od 10.00- do 10.45

Klasa III

p. Garstka  Anna

wejście boczne

sala gimnastyczna

od 10.00 -do 10.45

Klasa V

p. Koper Mariola

wejście główne

sala przedszkolna

od 11.00- do 11.45

Klasa VIa

p. Szymańska Agnieszka

Wejście boczne

sala gimnastyczna

od 11.00- do 11.45

Klasa VIb

p. Skowron Janina

wejście główne

sala przedszkolna

od 12.00- do 12.45

Klasa VII

p. Charążka  Iwona

wejście boczne

sala gimnastyczna

od 12.00- do 12.45

 

Uroczystość ukończenia Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej

w Bobrownikach dla klasy VIII odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 12.00

Zapraszamy

Dyrektor szkoły i wychowawcy klas


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZWROTU

                                            PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK

Zbliża się koniec roku szkolnego 2019/2020. Biblioteka szkolna rozpoczyna odbiór podręczników i zwrotu wypożyczonych książek.

Ze względu na obecną sytuację epidemiczną zwrot podręczników i książek będzie odbywał się z zachowaniem reżimu sanitarnego i według wyznaczonego harmonogramu.

  1. Podręczniki i książki należy przynieść do szkoły w wyznaczonym dniu i terminie według poniższego harmonogramu ( unikamy zgromadzeń).
  2. Oddając podręczniki należy je przejrzeć, wytrzeć ołówkowe zapiski, skleić ewentualne rozdarcia,  zdjąć okładki, sprawdzić w metryczce podręcznika wpis -  imię i nazwisko ucznia oraz rok szkolny, a następnie skompletować wszystkie podręczniki i zapakować je w foliową torbę.
  3. Do kompletu podręczników zapakowanego w foliową torbę  należy dołączyć kartkę z następującymi danymi:  imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu kontaktowego do rodzica lub ucznia, spis zwracanych podręczników ( tytuły).
  4. Książki wypożyczone z biblioteki szkolnej należy również spakować do osobnej torby foliowej i opisać jak powyżej.
  5. Książki należy złożyć w szkole we wskazanym miejscu, gdzie odbędą one kwarantannę.
  6. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokona przeglądu, oceni stan zużycia zwróconych podręczników. W razie stwierdzenia zniszczenia podręczników rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia podręcznika o czym zostanie poinformowany  przez bibliotekarza.
  7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej książki z biblioteki, rodzic/ prawny opiekun ucznia dokonuje zakupu nowej książki (wskazanej przez nauczyciela biblioteki).

JEDNOCZEŚNIE W DNIU ZDAWANIA PODRĘCZNIKÓW PROSIMY

O ODBIÓR WSZYSTKICH SWOICH RZECZY POZOSTAWIONYCH W SZAFKACH SZKOLNYCH.

 

 

HARMONOGRAM ZWROTU KSIĄŻEK I PODRĘCZNIKÓW

 

22 CZERWCA 2020 R.

  9.00  - 10.00 – KLASA I

10.00 – 11.00 – klasa II i III

11.00 - 12.00 – klasa V

 

23 CZERWCA 2020 R.

  9.00- 10.00  – KLASA VI A

10.00- 11.00 –  KLASA VI B

11.00 –12.00 – KLASA VII

12.00- 13.00  -  KLASA VIII

 

 


 

 

 

Godzina z wychowawcą


Zapraszam do zapoznania się z materiałami.  PocałunekUśmiech

 


 

Geografia

Tematy lekcji:
1)Temat lekcji:Pierwsze podróże geograficzne.
2)Temat lekcji:Lądy i oceany na Ziemi - powtórzenie wiadomości. - Zapiszcie ten temat w zeszycie przedmiotowym z dzisiejszą datą 23.03.2020r.
3)Temat lekcji: Pogoda a klimat. Zapiszcie ten temat w zeszycie przedmiotowym z datą...

Historia

Drodzy Rodzice i Uczniowie

W obecnej sytuacji nauczanie historii będzie odbywać się w następujący sposób:

- tematyka zajęć będzie zgodna z tematyką znajdującą się w podręczniku

- treści zamieszczane na str. szkoły należy wpisać do zeszytu

- daty wpisujemy na końcu...

Biologia

Tematy lekcji(do zapisania w zeszycie przedmiotywm):
1) Tkanki roślinne.
2) Korzeń - organ podziemny rośliny. Proszę o zapisanie tematu lekcji w zeszycie przedmiotowym z datą 26.03.2020r. 
3) Pęd. Budowa i funkcje łodygi. Proszę o zapisanie tematu lekcji w zeszycie...
NA GÓRĘ