Ważne komunikaty

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leokadii  Ostrowskiej w Bobrownikach informuje, że zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  uczniowie klas I –III wracają do szkoły. Zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym według dotychczasowego tygodniowego rozkładu zajęć.

Powrót dzieci do szkoły jest w pełnym reżimie sanitarnym ( dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa maseczką, zachowanie dystansu). Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzenia dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

Szkoła zapewnia po zajęciach opiekę świetlicową. O potrzebie korzystania z tej formy, należy powiadomić sekretariat szkoły.

Uczniowie klas IV – VIII będą uczyć się nadal zdalnie. Zajęcia będą odbywały się na platformie MTaems według tygodniowego rozkładu zajęć.

W klasie VIII - według potrzeb – szkoła zapewnia konsultacje indywidualne lub w małych grupach z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczniowie przystępują do egzaminu zewnętrznego .

                                                                               Ewa Zabrzewska – dyrektor  szkoły

 


 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach informuje, iż związku z wprowadzeniem nauki w formie zdalnej w klasach I-VIII szkoły podstawowej oraz sytuacją epidemiologiczną w kraju, spotkanie z rodzicami zaplanowane na dzień dzisiejszy (09. 11. 2020 r.)  zostaje odwołane.

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach informuje, iż decyzją Ministra Edukacji Narodowej od dnia 26.10.2020 do dnia 08.11.2020 r. klasy IV - VIII szkoły podstawowej, kontynuują naukę w formie zdalnej.
 
Ewa Zabrzewska - dyrektor szkoły.
 


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach informuje, że oddział przedszkolny i klasy I - III od jutra tj. 20.10.2020 r. wracają do nauki w trybie stacjonarnym, nie będzie religii i języka angielskiego. Klasy IV - VIII ze względu na objęcie większości nauczycieli kwarantanną pozostają na nauczaniu zdalnym do 23.10.2020 r.
Na taki styl pracy wyraził zgodę dyrektor Sanepidu.

Ewa Zabrzewska - dyrektor szkoły.
 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach informuje iż:
Sanepid przekazał informację żeby nauczyciele i uczniowie oraz domownicy pozostali w domach i nie przemieszczali się.
Sanepid będzie się kontaktował w sprawie kwarantanny bezpośrednio z każdym z Was.
Dyrektor Szkoły zarządza na dzień 16.10.2020 r. i 19.10.2020 r. nauczanie zdalne, za pośrednictwem Librusa, ewentualnie szkolnej strony.
 
Z poważaniem
Ewa Zabrzewska 


W momencie kontaktu telefonicznego PSSE w Łowiczu informujemy o konieczności przygotowania danych wszystkich domowników,
tj.: imię i nazwisko,  numer PESEL, numer telefonu, adres e-mail(jeśli istnieje).
 
 

 
 
W związku z oczekiwanem na decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu, Dyrektor Szkoły zarządza
dzień 15 października 2020 r.  dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Proszę śledzić komunikaty na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
 

 

 

NA GÓRĘ