Oddział przedszkolny

 Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Drodzy Uczniowie i Szanowni Rodzicie!

W związku ze szczególną sytuację związaną z epidemią korona wirusa zakończenie  roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w mniej uroczysty sposób.

Zostanie ono ograniczone do klasowych spotkań z wychowawcą,

 z zachowaniem reżimu sanitarnego, tzn. obowiązuje dezynfekcja rąk i maseczki.

W dniu 26 czerwca 2020 r. zapraszamy wszystkie dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I - VII  po odbiór dyplomów lub świadectw.

Spotkania klasowe z wychowawcą odbędą się według poniższego harmonogramu:

 

oddział/kl

wychowawca

wejście

miejsce spotk.

godzina spotk.

oddział „0

p. Kapusta Aleksandra

wejście główne

sala przedszkolna

od   9.00- do   9.45

klasa I

p. Bartczak Agnieszka

wejście boczne

sala gimnastyczna

od   9.00- do   9.45

Klasa II

p. Macioszek Anna

wejście główne

sala przedszkolna

od 10.00- do 10.45

Klasa III

p. Garstka  Anna

wejście boczne

sala gimnastyczna

od 10.00 -do 10.45

Klasa V

p. Koper Mariola

wejście główne

sala przedszkolna

od 11.00- do 11.45

Klasa VIa

p. Szymańska Agnieszka

Wejście boczne

sala gimnastyczna

od 11.00- do 11.45

Klasa VIb

p. Skowron Janina

wejście główne

sala przedszkolna

od 12.00- do 12.45

Klasa VII

p. Charążka  Iwona

wejście boczne

sala gimnastyczna

od 12.00- do 12.45

 

Uroczystość ukończenia Szkoły Podstawowej im. Leokadii Ostrowskiej

w Bobrownikach dla klasy VIII odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godz. 12.00

Zapraszamy

Dyrektor szkoły i wychowawcy klas


 

Informacja dla Rodziców oddziału przedszkolnego

Szanowni Państwo, po dokonaniu diagnozy na zapotrzebowanie uruchomienia zajęć opiekuńczo wychowawczych  w oddziale przedszkolnym informuję, że:

- na 19 dzieci w oddziale, odpowiedzi udzieliło 11 rodziców, którym serdecznie dziękuję,

- na 11 przesłanych odpowiedzi, tylko dla 2 dzieci poproszono o zorganizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych,

-  pozostałym dzieciom rodzice zapewniają opiekę.

 

Szanując Państwa decyzję, dyrektor szkoły postanowiła, że nie będzie ponownie uruchamiała zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla oddziału przedszkolnego.

                                             Serdecznie pozdrawiam Państwa i wszystkie Dzieci

                                                                              Ewa Zabrzewska

Edukacja przedszkolna

Pozdrawiam moje przedszkolaki. żeby Wam się nie nudziło przesyłam Wam karty pracy. A kto chce się bawić w internecie proponuję następujące strony:

http.://www.toyheater.com/

www.matzoo.pl

www.buliba.pl   

 

 

18. 03. 2020. Mam dla Was nowe karty. Poznajemy nową...

Religia

rok szkolny 2020/2021

Podręcznik do religii dla klasy i

 

Poznaję Boży świat”,

red. Ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Wydawnictwo Jedność

 

 

NA GÓRĘ