Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2021/2022

 

PRZEWODNICZĄCY:

Julia Owczarek , kl. 8b

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: 

Magdalena Siekiera, kl. 8b

 

SEKRETARZ:

Maja Kiszelewska, kl. 8a

 

Z-CA SEKRETARZA:

Martyna Śmiałek, kl. 8a

 

SKARBNIK:

Jagoda Kocbuch, kl. 7

 

 

OPIEKUNOWIE:

mgr Anna Broniarek

mgr Iwona Charążka 

 

NA GÓRĘ