Samorząd Uczniowski

ZARZĄD SAMORZADU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2019/2020

 

PRZEWODNICZĄCY:

Julia Jurkiewicz , kl. 7

 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: 

Aleksandra Jagiełło, kl. 7

 

SEKRETARZ:

Kacper Stań, kl. 7

 

Z-CA SEKRETARZA:

Marcelina Skruczaj, kl. 5

 

SKARBNIK:

Konrad Zagajewski, kl. 7

 

 

OPIEKUNOWIE:

mgr Iwona Charążka 

mgr Robert Kowalski

NA GÓRĘ