Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. O szkole

O szkole

                                                       

RYS HISTORYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOBROWNIKACH

 

1897             -   Powstanie placówki oświatowej we wsi Bobrowniki.

1921             -   Przybycie do Bobrownik pani Leokadii Ostrowskiej.

1926             -   Wybudowanie przez Jana Razuma budynku z przeznaczeniem na szkołę.

1951             -   Przeniesienie szkoły do jednego z trzech nowo wybudowanych budynków.

1966             -   Początek ośmioletniego nauczania.

1968             -   Rozpoczęcie działalności dziecińca dla dzieci 7- letnich.

1970             -   Podpisanie protokołu odbioru nowej szkoły;

1990             -   Przejęcie szkoły pod patronat Samorządu Gminy w Nieborowie.

1993             -   Przyjęcie do Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

1994             -   Wprowadzenie nauczania zintegrowanego w kl. I- III.

1997             -   Nadanie szkole imienia Leokadii Ostrowskiej i ufundowanie przez społeczność lokalną sztandaru.

1998             -   Urządzenie pracowni komputerowej.

1999             -   Przekształcenie placówki w sześcioletnią szkołę podstawową.

2000             -   Przeniesienie biblioteki do nowej sali.

2002             -   Wizyta w szkole pedagogów z krajów Unii Europejskiej.

2002             -  Odsłonięcie przed szkołą tablicy pamiątkowej, poświęconej poległym podczas II wojny światowej mieszkańcom Bobrownik i okolic.

2003 / 2004  -  Generalny remont i modernizacja sali gimnastycznej.

2004 / 2005  -  Utworzenie Szkolnego Klubu Europejskiego.

2005             -  Wzbogacenie ceremoniału szkoły o „Hymn Szkoły" - autor słów hymnu: Janina Skowron - nauczycielka.

19. XI. 2005 -  Inauguracja Dnia Patrona, zjazd nauczycieli szkoły w Bobrownikach.

2006 / 2007  -  Pozyskanie z funduszy europejskich Centrum Informacji Multimedialnej do biblioteki szkolnej.

                     -  Wdrożenie programu autorskiego „Przedszkolak w bibliotece".

                     -  Wdrożenie programu adaptacyjnego dla dzieci pięcioletnich „Spotkania z Boberkiem".

                     -  Uzyskanie przez szkołę Certyfikatu Sieci Szkół i Przedszkoli  Promujących Zdrowie.

                     -  Otrzymanie z funduszy ministerialnych nowej pracowni komputerowej.

18. XI. 2006 -  Dzień Patrona - I Zjazd Absolwentów Szkoły (roczniki, które ukończyły szkołę do 1953r).

2006             -  Otrzymanie od Samorządu Gminy Nieborów sprzętu nagłaśniającego oraz zestawu do prezentacji multimedialnej.

2007             -  Zakup mebli do biblioteki oraz jednej z klas.

24. XI. 2007 -  Dzień Patrona - II Zjazd Absolwentów Szkoły

                        (roczniki, które ukończyły szkołę do roku 1958).

19. XI. 2008 -  Dzień Patrona - III Zjazd absolwentów (spotkanie roczników:

                       1958/1959; 1959/1960; 1960/1961;1961/1962; 1962/1963).

2008             - Pozyskanie z funduszy gminnych środków na zakup placu zabaw dla dzieci, wyposażenie w nowe meble klasopracowni nr 4.

2009             -  Realizacja projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Pierwsze

                       uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy"

                     - Pozyskanie ze środków Unii Europejskiej funduszy na realizację projektu „Radosna szkoła".

                    -  Kontynuacja innowacji pedagogicznych zapoczątkowanych w roku szkolnym 2006/2007.

09. X. 2009 -  „Dzień Papieski"- Wizytacja duszpasterska  biskupa łowickiego

                       Andrzeja Franciszka Dziuby.

21.XI. 2009  - Dzień Patrona - IV Zjazd Absolwentów (spotkanie roczników:

                        1963/1964; 1964/1965; 1965/1966; 1967/1967; 1967/1968)

2009 / 2010  - Uzyskanie certyfikatu „Aktywna Szkoła"

13. XI. 2010 - Dzień Patrona - V Zjazd Absolwentów (spotkanie roczników:

                       1968/1969; 1969/1970; 1970/1971; 1971/1972).

III/IV-2011   - Projekt edukacyjny „W oczekiwaniu na beatyfikację..."

     

 Tym możemy się pochwalić…

 

 

PROMOCJA SZKOŁY

Prezentacja dorobku szkoły na konferencjach, zjazdach, seminariach.  

 

 • Ogólnopolska Konferencja pod hasłem. „Program edukacji środowiskowej – teoria  i praktyka”- 1996 r Radziejowice.
 • Zajęcia otwarte dla nauczycieli uczestników kursów doskonalących  i studiów podyplomowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
 • Konferencja „Reforma oświatowa a wychowawcze funkcje szkoły”  Teresin 1997r.
 • Zajęcia otwarte dla rodziców uczniów klas młodszych.
 • Regionalna Konferencja na temat: „Miejsce wychowania w reformowanej szkole”- Łódź 1998 r.
 • Konferencja „Jak wychowywać? Mądrze i z miłością.”- Warszawa 1999r.
 • Wystąpienie pani dyrektor Ewy Zabrzewskiej  w TVP - programie „Ludzkie Sprawy”
 • Konferencja „Jak wychowywać?”- Skierniewice 1999 r.
 • Zajęcia otwarte dla katechetów i kleryków WSD w Łowiczu.
 • Konferencja „Szkoła Promująca Zdrowie w nowej strukturze administracyjnej”  - Spała 1999 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Edukacja Środowiskowa - Programy, Metody, Efekty” – Łowicz 2001 r.
 • Zajęcia otwarte dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • Wizyta w szkole pedagogów z Unii Europejskiej – 2002 r.
 • Konferencja „Konstruowanie autorskich programów (projektów) edukacji ekologicznej – 2002 r.  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyszłość szkolnego wychowania fizycznego w koncepcjach pedagogów młodszego i starszego pokolenia”- Łowicz 2003 r.
 • III Krajowa Konferencja Szkół Promujących Zdrowie - Katowice - Ustroń 2003 r.
 • Powiatowa konferencja „Bezpiecznie i zdrowo”- 2004 r.
 • Konferencja „Organizacja działalności Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie”- Łódź 2006 r.
 • IV Konferencja Prozdrowotna „Dbamy o własne zdrowie”- Łowicz 2006r.
 • Konferencja Naukowa  „Kompetencje zawodowe współczesnego nauczyciela w Polsce” -  Warszawa 2007 r.
 • Szkolenie dla koordynatorów programu edukacyjnego „Trzymaj formę”- 2007 r.
 • Udział nauczycieli w letniej sesji Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych – Kłanino 2007 r.,
 • Konferencja pt. „Uczeń z cukrzycą w mojej szkole"- Bobrowniki 2009


 

 PUBLIKACJE 

 

·        Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach- Szkołą Promującą Zdrowie - zeszyt metodyczny.

·        Szkoła Promująca Zdrowie - scenariusze zajęć - zeszyt metodyczny.

·        „Jak wychowywać? Mądrze i z miłością”- materiały pokonferencyjne.

·        Scenariusze uroczystości „W kalejdoskopie roku szkolnego”-  zeszyt metodyczny.

·        Poznajemy Diecezję Łowicką- formy współpracy katechety z nauczycielami w realizacji założeń edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego.

·        25 lat Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II - scenariusze zajęć dla klas I- III.

·        25 lat Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II - scenariusze zajęć dla klas IV- VI.

·        Plany wynikowe do pakietu edukacyjnego dla klas I, II, III wydawnictwa Juka.

·        Sprawdziany wiedzy i umiejętności dla klas I, II, III wydawnictwa „Juka”.

·        Plany wynikowe w kształceniu zintegrowanym - refleksje autorek „Konstruowanie planów wynikowych (z teorii i praktyki pedagogicznej)" - praca zbiorowa pod redakcją Teresy Janickiej- Panek.

 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE 

 

 •    "25 lat Wielkiego Pontyfikatu" - 2003 r.
 • "Żyj zdrowo, smacznie i kolorowo"- 2004 r.
 • "Z Europą w plecaku"- majówka środowiskowa - 2005 r.
 • "Bezpiecznie? Koniecznie!"- 2007 r.
 • "Prawa Dziecka" - 2009 r.
 • "Prawa Zwierząt" - 2009 r.
 • "Dzień Rodziny" – 2010 r.
 • "W oczekiwaniu na beatyfikację …" – 2011 r.
 • "Nasz droga ku zdrowiu" - 2011r.
 • "Katyń ..., ocalić od zapomnienia" - 2012 r.
 • "Tydzień chleba na zakwasie" - 2012 r.
 • "Ruszam się i odżywiam wigoru na dziś i na przyszłość nabywam" - rok szk. 2013/2014
 • "Przed kanonizacją" - rok szk. 2013/2014
 • "Co każdy mały i duży o higienie osobistej wiedzieć powinien?" - rok szk. 2014/2015
 • "Katyń - pamiętamy", I edycja - rok szk. 2014/2015
 • "Patronko - wierni Twoim ideałom" - rok szk. 2015/2016
 •  "Katyń - pamiętamy", II edycja - rok szk. 2015/2016
 • "Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia" - rok szk. 2015/2016
 • "Do zdrowia przez odżywianie się i ruch" - rok szk. 2015/2016


 

 UROCZYSTOŚCI ŚRODOWISKOWE I SZKOLNE

  

·        Inauguracja roku szkolnego.

·        Inauguracja innowacji pedagogicznej „Spotkanie z Boberkiem" – program adaptacyjny dla 5-latków.

·        Święto Komisji Edukacji Narodowej.

·        Święto Odzyskania Niepodległości.

·        Dzień Patrona i uroczyste ślubowanie pierwszaków.

·        Wigilie szkolne i klasowe.

·        Wigilie środowiskowe.

·        Jasełka w Kościele Parafialnym.

·        Zabawa choinkowa i wizyta św. Mikołaja.

·        Dzień Seniora – od początku lat 90 –tych

·        Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika biblioteki szkolnej.

·        Akcje głośnego czytania,

·        Dzień Kobiet połączony z promocją zdrowego stylu życia,

·        Dzień Ziemi połączony z przedstawieniem ekologicznym i zbiórką surowców wtórnych,

·        Klasowe śniadania wielkanocne,

·        Święto Konstytucji 3 Maja

·        Dzień Matki połączony z lekcjami otwartymi i rodzinnym turniejem,

·        Dzień Dziecka – Święto Sportu,

·        Uroczyste zapisy do oddziału zerowego,

·        Uroczyste pożegnanie uczniów klasy VI i zakończenie roku szkolnego.

 

 

 PROMOCJA ZDROWIA

 

·        Przystąpienie do Sieci Szkół Promujących Zdrowie - 1994 r.

·        Realizacja Programu „Śniadanie w domu - posiłek w szkole”- od 1997 r.

·        Otrzymanie tytułu Szkoły Promującej Zdrowie - 1998 r.

·        Warsztaty metodyczne dla liderów promocji zdrowia „Jak tworzymy Szkołę Promującą Zdrowie w Bobrownikach”- doświadczenia 7 lat - 2002r.

·        Otrzymanie Certyfikatu Sieci Szkół Promujących Zdrowie województwa łódzkiego - 2006r.

·        Sukcesy sportowe uczniów w zawodach gminnych, rejonowych.

 

 SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI

 

·        Spotkanie z panem Brzozowskim - twórcą ludowym ze Sromowa

·        Spotkanie z pisarką Joanną Papuzińską - 1996r.

·        Spotkanie z podróżnikiem panem Lesławem Zuber

·        Spotkanie z byłymi uczniami pani Leokadii Ostrowskiej

·        Spotkanie z pisarzem Grzegorzem Kasdepke - 2003r.

·        Spotkanie z misjonarką panią Ewą Szymańską - 2005r.

·        Spotkanie z panią Selin Tasa - konsultantką językową z Turcji

·        Spotkanie z pisarką dla dzieci Kaliną Jerzykowską - 2007r.

                           

 

NA GÓRĘ