Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

 

„Równamy w Górę - Kompleksowy program wspierający rozwój jakości edukacji w szkołach podstawowych Gminy Nieborów” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


 

Dzisiaj na tablicy

Podczas pobytu w szkole, prosimy stosować się do reżimu sanitarnego

i poniższych wskazówek oraz wytycznych MEiN, MZ I GIS-u

  •      W rozpoczęciu roku  szkolnego  na  terenie  szkoły może  uczestniczyć  uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej, a żadna z osób zamieszkałych we wspólnym gospodarstwie domowym ucznia nie odbywa kwarantanny. 
  •     Obowiązuje dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły, maseczka w czasie pobytu na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej, zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna, pracownika szkoły 1,5 m. 
  • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
  • Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

  

INNE REKOMENDACJE:

Szczepienie

-       rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

-       przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

-       minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

-       częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

-       w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

-       przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 telefon zaufania

Aktualności