Kadra

Jesteś tu: » Strona główna » Kadra

Kadra pedagogiczna Szkoły Podstawowej  

im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach w roku szkolnym 2016/2017.

 

Dyrektor szkoły: mgr Zabrzewska Ewa


 

NAZWISKO I IMIĘ
STOPIEŃ NAUCZYCIELA NAUCZANY PRZEDMIOT
mgr Bartczak Agnieszka nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
mgr Broniarek Anna nauczyciel mianowany
język angielski
mgr Charążka Iwona nauczyciel dyplomowany matematyka, zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne

mgr Czerwińska Marta

nauczyciel kontraktowy muzyka
mgr Domińczak Aneta nauczyciel dyplomowany język polski
mgr Domińczak Renata nauczyciel mianowany historia i społeczeństwo
mgr Garstka Anna nauczyciel dyplomowany
wychowanie przedszkolne
mgr Kapusta Aleksandra
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna
mgr Kowalski Robert nauczyciel mianowany wychowanie fizyczne
mgr Macioszek Anna nauczyciel dyplomowany edukacja wczesnoszkolna
mgr Mionsek Maria nauczyciel dyplomowany plastyka
mgr Radkiewicz Kamila nauczyciel kontraktowy logopeda
mgr Skowron Janina nauczyciel dyplomowany bibliotekarz, świetlica
mgr Szymańska Agnieszka nauczyciel dyplomowany religia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Zabrzewska Ewa nauczyciel dyplomowany przyroda